Kunsthal SØ

 

SØ Kunsthal 

“Den frie Udendørs Kunsthal” – på Stige Ø.

 

UDAD tegnestue kommer her med nogle ideforslag til en stor udendørs kunsthal på Stige Ø Fyn.

 

SØ kunsthal:

Kunsthallen SØ skal fungere som et åbent og frit tilgængeligt sted hvor alle kan komme og lave kunstværker på væggene og andre former for kunst skal være muligt.

Det vil især være egnet til graffiti kunst, street art og landart.

Derfor skal der laves en smart og anvendelig affaldsbeholder til dåser og andet affald.

Vi har desuden ønsket at bygge stedet med mulighed for rollespil og anden leg til både børn og voksne, så området kan være en fri tilgængelig lokation til film og teater, samt mindre festivaler der ønsker at få mulighed for at arrangere en event.

Stedet hvor bygningen skal være er placeret frit i den åbne natur ved stige ø oppe på en højdedrag og dog kommer til at ligger i læ med græsvolde omkring.

Dette gør stedet egnet til at finde ro og fordybelse og om natten se på stjerner uden elektriske og forstyrrende lys.

Naturens Biodiversitet 

Den omkringliggende natur skal bevares og bygningen skal med tidens løb langsomt bære præg af tilgroet vækst og mulige andre planter,buske have lov til at sætte sit præg på stedet, så det får naturen inddraget i helheden og med tiden udgøre en biodiversitet for insekter og andre dyr i området, derfor der er tænkt ideer med at opfange vand fra tagetage og anlagte bassiner til opsamling af vand og vandløb.

Forløb i processen: 

Opstart som et Pilotprojekt og indhentet diverse tilladelser og kompliceret beregninger, samt få udregnet en realistisk økonomisk beregning, ansøgt om fonde og andre bevilling støtte, samt i opstartsfasen bevilget projektstøtte til UDAD. 

2023 Begyndelsen på opsætning af SØ kunsthal.

Den skal bygges op i henholdsvis genbrugte betonelementer i 3 forskellige væg størrelser, cirka en 108 betonvægge, samt betonblokke til bassin og tagudhæng.

Der skal desuden anlægges en grussti hele vejen rundt om inden for alle murene til at handicapvogns bruger og andre med gangbesvær kan besøge stedet.

1 fase i projektet.

En mindre opsætning af betonvæggene skal efterprøves på stedet i en mindre periode og derefter kan der vurderes ændringer og tiltag til en fortsættelse af den færdige opsætning.

Målgruppe
Stedet skal være et sted for alle mennesker kan komme og finde ro og fordybelse og mærke naturen og de åbne vidder ved Stige Ø og om natten tage ud og kigge op i himmelrummet fra stedets arkitektoniske indramning af himlen.

Bygningens helhed vil blive i den færdige version op til 50 x 60 m og med et tilhørende udenoms areal være fritlagt til diverse skulpturer som skal inddrages i hele projektet som en afsluttende helhed. “Vi har derfor tænkt Ingvar Cronhammars skulptur (Camp Fire) ind i området og placeres med alle dens sikkerhedskrav på plads.

På et senere tidspunkt i udviklingsfase 2. skal der være et observatorium til at kigge på Stjerner og planeter i centrum af kunsthallen og i fase 3. anlægges et opholdsrum med toilet og et lille køkken til administration af stedet.

 

Kontakt: Lars Mikkes 

 

Aben

3D print af et kommende bygningsværk, der er inspireret af de Ægyptiske monumenter. Bygningens tag har et profil af en abe der skue op i luften.

Bygningen skal fungere som et sted til ro og fordybelse, et slags tempel, kapel.

“Kamæleonen” Byens Ø nye Kulturcenter

 

Det  kommende kulturcenter ( Kamæleonen )ved Byens Ø Odense Havn, kommer til at bestå af Toiletter, kontorer, værksteder, koncertsal/ Kunsthal ULYS, Mediemuseet, Det Fynske Kunstakademi, Kansas city, observatorium, filmværkstedet, diverse øvelokaler, atelier til kunstner, musiker,m.m. kantine cafe, nogle af rummene skal være multifunktionelle f.eks. måde kunne indrettes til cafe og til bogrealoer…, elstik, server rum, sikkerhed, tekniske rum, nødudstyr, reception?, accesability for handicap people, kaffeautomater, venlige mennsker/receptionist ansatte, slik småkager, gaderobbe, brochure, musikanlæg.

 

Et Vartegn Tårnborgen

 

Forslag til et højt vartegn “Willemoes tårnet”  ved indsejling til Assens by.  Tårnet skal stå majestætisk ved tidligere sukkerkogeriets areal, Tårnet skal have en stor multihal til diverse kunstudstillinger , koncerter m.m. Samt øverste etager til kontorer og en mindre cafe på toppen . Hele bygningskonstruktionen skal være  monteret med et unikt solceller system og et fyrtårnslys på øverste spir.  Højde 70 m og en brede på 30 m.

 

Forslag til Siloøen Odense havn 2018

 

Her er et par forskellige arkitektoniske forslag fra UDAD tegnestue til Odense Havns Siloer og en gangbro til at åbne og forbinde havnen ud i fremtiden.

Et varetegn for Odense By  inspirreret af det tidligere Odinstårn som rejste sig op ved Bolbrobakker.

Dette varetegn tænkes implanteres ud ved Siloøen eller eventuelt bygges ud i kanalen med gangbro fra Siloøen.

ptr

Forslag til et varetegn ved Odense Havn.

Odinstårnet på Bolbro Bakke

  

 

 

 

 

 

 

 

UDAD – Unik Design Art Development

 

Unik Design Art Development er vores mission.

Vi Skaber unikke projekter der tegner fremtiden i vores moderne verden.

Vi opfanger de fremtidige tendenser og trends før mange andre ser dem.

Vi laver de fremtidige projekter indenfor både Design Art og Arkitektur.

 

 

Arkitektur og design 2011

 

I 2011 startede jeg for alvor med at tegne mine første ideer til diverse arkitektur skitser af huse og andre “skulpturelle bygningsværker”m.m.  Disse forslag er stadig forfriskende  og nutidige i sit udtryk, trods de er tegnet for nogle år tilbage.