Kunsthal SØ

 

SØ Kunsthal 

“Den frie Udendørs Kunsthal” – på Stige Ø.

 

UDAD tegnestue kommer her med nogle ideforslag til en stor udendørs kunsthal på Stige Ø Fyn.

 

SØ kunsthal:

Kunsthallen SØ skal fungere som et åbent og frit tilgængeligt sted hvor alle kan komme og lave kunstværker på væggene og andre former for kunst skal være muligt.

Det vil især være egnet til graffiti kunst, street art og landart.

Derfor skal der laves en smart og anvendelig affaldsbeholder til dåser og andet affald.

Vi har desuden ønsket at bygge stedet med mulighed for rollespil og anden leg til både børn og voksne, så området kan være en fri tilgængelig lokation til film og teater, samt mindre festivaler der ønsker at få mulighed for at arrangere en event.

Stedet hvor bygningen skal være er placeret frit i den åbne natur ved stige ø oppe på en højdedrag og dog kommer til at ligger i læ med græsvolde omkring.

Dette gør stedet egnet til at finde ro og fordybelse og om natten se på stjerner uden elektriske og forstyrrende lys.

Naturens Biodiversitet 

Den omkringliggende natur skal bevares og bygningen skal med tidens løb langsomt bære præg af tilgroet vækst og mulige andre planter,buske have lov til at sætte sit præg på stedet, så det får naturen inddraget i helheden og med tiden udgøre en biodiversitet for insekter og andre dyr i området, derfor der er tænkt ideer med at opfange vand fra tagetage og anlagte bassiner til opsamling af vand og vandløb.

Forløb i processen: 

Opstart som et Pilotprojekt og indhentet diverse tilladelser og kompliceret beregninger, samt få udregnet en realistisk økonomisk beregning, ansøgt om fonde og andre bevilling støtte, samt i opstartsfasen bevilget projektstøtte til UDAD. 

2023 Begyndelsen på opsætning af SØ kunsthal.

Den skal bygges op i henholdsvis genbrugte betonelementer i 3 forskellige væg størrelser, cirka en 108 betonvægge, samt betonblokke til bassin og tagudhæng.

Der skal desuden anlægges en grussti hele vejen rundt om inden for alle murene til at handicapvogns bruger og andre med gangbesvær kan besøge stedet.

1 fase i projektet.

En mindre opsætning af betonvæggene skal efterprøves på stedet i en mindre periode og derefter kan der vurderes ændringer og tiltag til en fortsættelse af den færdige opsætning.

Målgruppe
Stedet skal være et sted for alle mennesker kan komme og finde ro og fordybelse og mærke naturen og de åbne vidder ved Stige Ø og om natten tage ud og kigge op i himmelrummet fra stedets arkitektoniske indramning af himlen.

Bygningens helhed vil blive i den færdige version op til 50 x 60 m og med et tilhørende udenoms areal være fritlagt til diverse skulpturer som skal inddrages i hele projektet som en afsluttende helhed. “Vi har derfor tænkt Ingvar Cronhammars skulptur (Camp Fire) ind i området og placeres med alle dens sikkerhedskrav på plads.

På et senere tidspunkt i udviklingsfase 2. skal der være et observatorium til at kigge på Stjerner og planeter i centrum af kunsthallen og i fase 3. anlægges et opholdsrum med toilet og et lille køkken til administration af stedet.

 

Kontakt: Lars Mikkes